Bə mətni dəvarde

Koc Holding

Сe Vikipediá

Koç Holding. Çe Turkiyə ən yolə širkatonədə qıləye. Im širkat çe xeyzoni širkate. Im širkati 1926-inə sorədə bino kardəşone. Im širkati bino kardəkəs Vehbi Koce. Im širkati xıvand Koç xeyzone. Şirkəti əsas ofis İstanbulədəy. Im širkati i sornə devriyyə 47 milyard dollarisə veye. 61 milyard dollarinə ım širkati mılkış heste. İ sorədə i milyard dollarisə ve xəzəncış heste. Im širkatədə 90 həzo odəm ko kardedə.