Bə mətni dəvarde

Kolumbijə

Сe Vikipediá
Ce Kolumbijə parcəm

Kolumbijə (República de Colombia). Nyso Amerikə dkišvəronədə qıləye. 20 iyul 1810-inə sorədə ozod bıə. Rəsmi zıvonış İspanə zıvone. Əraziş 1 141 748 km²-e. Əhaliş 45 milyon 745 həzoye. Pulış pesoye. Poytaxtış Boqotaye.