Bə mətni dəvarde

Kolumbijə (Nyso Karolina)

Сe Vikipediá
Kolumbijə, Nyso Karolina

Kolumbijə (Columbia) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Nyso Karolina pajtaxte. Ym šəhəri 1787-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 346,5 km²-e. Əholiš 777 həzoje.