Bə mətni dəvarde

Konki rome

Сe Vikipediá
Konki rome

Konki rome — ym vərzyš olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyši dylədə hənək kardejdən. Ym vərzyšədə məǧsəd rə bə hədəf rəseje. Ym vərzyš 1763-inə sorədə Dyždə Britanijədə ofajə byə. Əvon ym vərzyši dairə formadə byə, səpeš edoə byə zalədə hənək kardejdən. Əvon konki bə saati hərəkət səmti əks romedən.