Konki rome

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Konki rome

Konki rome — Im vərzış olimpiya vərzışonədə qıləye. Im vərzışi dılədə hənək kardedən. Im vərzışədə məğsəd rə bə hədəf rəseye. Im vərzış 1763-inə sorədə Yolə Britaniyadə ofayə bıə. Əvon ım vərzışi dairə formadə bıə, səpeş edoa bıə zalədə hənək kardedən. Əvon konki bə saati hərəkət istiqaməti əks romedən.