Bə mətni dəvarde

Konstantin Cernenko

Сe Vikipediá
Konstantin Cernenko

Konstantin Cernenko (Konstantín Ustínoviç Çernénko 11 sentyabr 1911-10 mart 1985). Çe Sovet İbemoni 1-inə katib bıə. Əçəy pıə çe UkraynakuSibir kuç kardəşe. Əv ıştən çe Ursiyəti Krasnoyarsk məholədə bə dınyo omə. 1931-1933-inə soronədə əv Qazaxıstonədə ləşkərədə xidmət kardəşe. 13 fevrál 1984-inə sorədə əy çe Sovet İbemoni 1-inə katib səçınyedən. 10 mart 1985-inə sorədə mardedə. 2 kərə kəxıvand bıə. 2 qılə zoəş, 2 qılə kinəş hesışbe.