Korejə zyvon

Сe Vikipediá
Korejə zyvon
Səhejə nom:
Kišvəron: KXDR, Korejə Respublikə
Məholon:
Rəsmi status:
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə:
{{{Do}}}
Nyvyštəj:
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3:
Idioma coreano.png
Dijəkə: '


Korejə zyvon (KXDR 조선말/朝鮮말 cosonmal, Korejə Respublikədə 한국어/韓國語 xangugo) — korejəvyžon zyvone ijən ce Korejə nimələpəki dy gylə kišvəron: KXDR ijən Korejə Respublikə. Žəgoən tikəj pevylo kardə bıa CXR, Japonijədə, AIŠədə, Russijədə, Mijonə Asijə kišvəronədə. Umumi gəp žəkəson ašmard — təxminən 78 mln odəm.

Korejə zyvoni pevylo bıa vyron

Korejə zyvon — izolantə zyvone. Grəmmatikə soxtemonədə — agglutive de SOV syxanon rijə.