Bə mətni dəvarde

Krasnojarsk

Сe Vikipediá
Krasnojarsk, Urusijət
Cy Krasnojarski parcəm

Krasnojarsk (urus. Krasnoяrsk) — cy Urusijəti šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri 1628-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 348 km²-e[1]. Əholiš 973 həzoje[2].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. https://web.archive.org/web/20201005051427/http://www.poexaly.ru/info/forguests/krasnoyarsk/
  2. https://web.archive.org/web/20130315114013/http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm