Bə mətni dəvarde

Kristalon koc

Сe Vikipediá
Kristalon kocədə. Fik bydənən bə odəmi bo kristalon bylyndi vindejro.
Rušnəsoə kristal

Kristalon koc — kristalon koc Meksikə Naika šəhəri 300 metr nyǧyli vyrə gətə. Pəjdo bə kristalon barzəti 11 metr, hovuži 4 metr, goni 55 tone. Kocədə tempratur 58 dərəčə və nəməti 90-100% be goroš cə vyrə tədǧiǧotədə cətinətijon bedə.