Bə mətni dəvarde

Kristina Fernandes de Kiršner

Сe Vikipediá
Kristina Fernandes de Kiršner

Kristina Fernandes de Kiršner (Cristina Elisabet Fernández de Kirchner 19 fevrál 1953). Çe Arqentina 55-inə prezidente. Arqentinadə bə dınyo omə. Çe Arqentina 2-inə jenə prezidente. Əçəy pıə ispan, inə alman bıə. 8 máy 1975-inə sorədə əv de Arqentina 54-inə prezidenti Nestor Kirşneri kəxıvand bedə. 1 qılə zoə, 1 qılə kinəş heste. 10 dekabr 2007-inə soriku det bə 10 dekabr 2015-inə sori çe Arqentina prezidente.