Bə mətni dəvarde

Kurmanbek Bakijev

Сe Vikipediá
Kurmanbek Bakijev

Kurmanbek Bakijev (Kurmanbek Sali uulu Bakiev 1 avqust 1949). Çe Qırğızıstoni 2-inə prezidente. Qırğızıstonədə bə dınyo omə. Əçəy pıə çe kəlxozi sədr bıə. Əçəvon xeyzonədə 7 qılə əğıl bıə. Əv çe 1970-inə soriku zəvodədə ko kardəşe. 1985-inə sorədə əv çe zəvodi direktor bedə. 21 dekabr 2000-inə sorədə əv çe Qırğızıstoni yolə nazir bedə. 24 mart 2005-inə sorədə əv çe Əsqər Akayevi vəynə inğilab kardedə. De ım inğilabi ıştən prezident bedə. 21 máy 2010-inə sorədə əy de inğilabi vəzifəku eğandedən. Peş inğilabi əv bə Belarus kuç kardedə. Jenış uruse. 2 qılə zoəş heste.