Bə mətni dəvarde

Kurušnə

Сe Vikipediá

Kurušnə — adətən kurušnəon bezijon inən ǧəšəngə təsir nišon dojdən. Bəvonədə tojkiədə ve recinə išyǧ vəšedə, potensiəl ortaǧon bəštə cəlb kardedən. Əmma cəvondə bəzi gylon hestin ki, hecən bezərər nin:
Əvon čo novon signalon imitasijə bəkan, bənə əvon sədo bebəkan. Bəštə čəlb kardede bəpeštə cəǧyn dəvon hard kardedən.