Bə mətni dəvarde

LADA Niva Travel

Сe Vikipediá
Chevrolet Niva
VAZ-2123
Lada Niva Travel

LADA Niva Travel (hežo VAZ-2123, Chevrolet Niva, LADA Niva) — cy Urusijəti avtomobile. Ym avtomobili 1998–2002-inə soronədə vadoəšone. Ym avtomobili cy Urusijəti Toljatti šəhərədə vadoəšone[1].

Modifikasijon[sərost bykə | kodi sərost karde]

VAZ-2123, 2323, 2723 (1998 sor)[sərost bykə | kodi sərost karde]

1998 soriku bešedəbin, vejni hisson cy navkonə VAZ-21213/21214.

Chevrolet Niva[sərost bykə | kodi sərost karde]

Chevrolet Niva (Şevrole Niva) Ym avtomobili 2002-inə soriku vadojdən. Ym avtomobili Toljatti šəhərədə vadojdən.

LADA Niva (2020 sor)[sərost bykə | kodi sərost karde]

Avtomobil əsosinə ovaxtətijon pegətyše ijən de Lada Niva Urban unifikasijə dəvoniše.

Lada Niva Travel (2021 sor)[sərost bykə | kodi sərost karde]

21 dekabr 2020 sor bentonə vindemon ovaxtə be, ijən model Lada Niva Travel nomyš səj. Avtomobil nujə navynə hissə səše, nujə dumonə bamper ijən moldingon, həmən dumonə rušnədiodə fonaron[2]. Texnikədə ovaxtətijon nybin[3]. Nujə modeli həvate 2021 sori fevralədə bino be[4].

2021 sori martədə AvtoVAZ edaštyše ki kanə navrestajlingə «Niva» vadomon orəxəj, konveerədə iglə Niva Travel mande[5].

2021 sori avgustədə Niva Travel soxte cy «Lada Həšinyštə Toljatti» zavodiku bə Lada Niva Legend soxtemoni rijə vyrəbəvyrə kardə be[6].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. «Şniva» okonçatelьno prevratilasь v Lada Niva
  2. "AvtoVAZ" naçal proizvodstvo novoй Lada Niva Travel
  3. AVTOVAZ zapustil v proizvodstvo novuю Nivu
  4. Start prodaj LADA Niva Travel - press-reliz
  5. «AvtoVAZ» prekratil proizvodstvo staroй «Nivı»
  6. Konstantin Russov. Zavod po proizvodstvu Lada Niva Travel stanet "konservoй". Sborka perenositsя