Bə mətni dəvarde

Lester

Сe Vikipediá
Leicester landmarks: (clockwise from top-left) Jewry Wall, National Space Centre, Arch of Remembrance, Central Leicester, Curve theatre, Leicester Cathedral and Guildhall, Welford Road Stadium, Leicester Market
Lester, Dıjdə Britaniyə
Çe Dıjdə Britaniyə qerb

Lester (Leicester) — Çe Dıjdə Britaniyə şəhəronədə qıləye. Çe İnqiltərə şəhəronədə qıləye. Im şəhəri 1919-inə sorədə bino kardəşone. Əraziş 73,32 km²-e. Əhaliş 368 həzoye.[1]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. 2021 census