Bə mətni dəvarde

Lindon Čonson

Сe Vikipediá
Lindon Čonson

Lindon Čonson (Lyndon Baines Johnson; 27 avgust 1908 — 22 janvar 1973) — cy Amerikə Ibyə Štaton 36-inə prezident byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton Teksas štatədə bə dynjo omə. Əslyš ingilis byə. 1937-inə sorədə əj cy Teksas bə kongress səcynjedən. 22 nojabr 1963-inə sorədə əj cy Amerikə Ibyə Štaton prezident səcynjedən. Əv prezident bə soronədə de Vjetnamədə Vjetnami čangadə ištirak kardəše.