Litvə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Litvə parcəm

Litva (Lietuvos Respublika) — Kobəsonə Avropədə, ce Baltik dyjo həšipemədə byə kišvəre. De Polša, Ursiyəti, Belarusi, Latvijə marzyš heste. Pajtaxtyš Vilnuse. Əroziš 65 200 km², əholišən 3 miljone. Litvavyžon bəpeštə poljakon, urusonən žimon kardedən Litvədə. Pajtaxtyš Vilnuse. Rəsmi zyvonyš Litvə zyvone.Numunə:Ávropa kišvaron