Bə mətni dəvarde

Litvə

Сe Vikipediá
Litvə parcəm
Litvə gerb

Litva (Lietuvos Respublika) — Kobəsonə Avropədə, ce Baltik dyjo həšipemədə byə kišvəre. De Polša, Ursiyəti, Belarusi, Latvijə marzyš heste. Pajtaxtyš Vilnuse. Əroziš 65 200 km², əholišən 3 miljone. Litvavyžon bəpeštə poljakon, urusonən žimon kardedən Litvədə. Pajtaxtyš Vilnuse. Rəsmi zyvonyš Litvə zyvone. Numunə:Ávropa kišvaron