Bə mətni dəvarde

Lorun

Сe Vikipediá
Lorun

Lorun — ve cocinə pərəndəj. Boci ki, cəj cəšon bə navi diəkardedən, lap bənə odəmi. Tykyš šate, rangyš sijoj. Pešti poronyš boz, sipi, xakiə rangon umžənin. Xyrtəš sipi lošəj. Luzi mandə hisson kurənin. cy niə gylə kəšon dyrozi 72-82 sm, moə gyləjni 76-86 sm bedən. Lorun zomsonədə bə məzon omedə. Lorun morə, ce mardə kižon loši, moğnə, vəzəx, kulmə, cəcurkə hardedə. Vejən zinjonkorə pərəndə ni.