Bə mətni dəvarde

Lyngə fyrsənə keš

Сe Vikipediá
Lyngə fyrsənə keš

Lyngə fyrsənə keš — cy Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyši betonədə hənək kardedən. Ym vərzyš če zomostoni vərzyše. Ym vərzyši ve kəšonyš hyste. Ym vərzyšədə bandiku bejži fyrsijedən. Ym vərzyš 1767-inə sorədə ofaje byə.