Məhəmməd Əli

Сe Vikipediá
Məhəmməd Əli

Məhəmməd Əli (Cassius Marcellus Clay 17 yanvar 1942-3 iyun 2016). Çe dınyo ən məşhurə boksəkonədə qıləy bə. Amerika İbə Davlətonədə bə dınyo omə. Çe 12 sinniku de boksi məşğul bə. Çe əğılətiku siyon co karde vəynə bə. Həmmə irqon bəştə həxon sohibəti tərəfi qətəşe. İslami ğəbul kardəşe.