Bə mətni dəvarde

Məhəmməd V

Сe Vikipediá
Məhəmməd V

Məhəmməd V (10 avgust 1909 — 26 fevral 1961) — Mərakeşi 23-inə, 25-inə sultan, 1-inə kral bıə. Əv çe Mərakeşi 22-inə sultan Mulay Yusufi zoa, çe Mərakeşi 2-inə kral HəsənIIi pıəy. Əv 2 kərə bə hakimiyyət omə. 1-inə kərə 17 noyabr 1927-inə soriku det bə 20 avqusti çe Mərakeşi 23-inə sultan bıə. 1953-inə sorədə əy dəçəy xeyzoni fyrəngon məcburi bə kuç vığandəşone. Əy əçəy avlod əvəz kardəşe. 1955-inə sorədə əv bə Mərakeş oqardə. 16 noyabr 1955-inə sorədə əv ijən bə taxt beşə. Çı Mərakeşi 25-inə sultan bə. 14 avqust 1957-inə sorədə əv kral tituli ğəbul kardəşe. Dımiyən çe Mərakeşi 1-inə kral bıə. Əv det bə marde 26 fevrál 1961-inə sori çe Mərakeşi kral bıə.