Majk Tajson

Сe Vikipediá
Majk Tajson

Majk Tajson (Michael Gerard "Mike" Tyson 30 iyun 1966). Çe Amerika İbə Davləton boksvononnədə qıləy bıə. Dınyo ən zümandə boksvononədə qıləye. Çe Amerika İbə Davləton Nyu-Yorkədə bə dınyo omə. Əğıl biysə əv zümand bıə ni. Yolə əğlon hejo əy küyəşone, əçəy şəxsiyyəti bə ji eğandəşone. Əçəy 13 sinnış biyəsə əy qətəşone. Əyo zindonədə əv de boksi məşğul bıə. 1-inə kərə əçəy 15 sinnış biyəsə máy 1981-inə sorədə bə rinq beşə. 58 kərə bə rinq beşə əv 50 kərə bardəşe. 44 kərə əv de nokauti bardəşe. 1997-inə sorədə əv çe Evander Holifildi quş ğıç jəşe.