Marbella

Сe Vikipediá
Marbella, Ispanijə

Marbella (Márbella) — Ispanijə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri cəmə erasə bə nav VIII sasorədə bino kardəšone. Cy Andalusiya šəhəronədə gyləje. Əroziš 114.3 km2 -e. Əholiš 141 463 həzoje[1].

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Municipal Register of Spain 2018. National Statistics Institute.