Bə mətni dəvarde

Margaret Hilda Tetcer

Сe Vikipediá
Marqaret Hilda Tetçer

Margaret Hilda Tetcer (Marqaret Hilda Tetçer kinəti familyə Roberts 13 oktyabr 1925 Qrentem-8 aprel 2013 London). 13 oktyabr 1925-inə sorədə bə dınyo omə. 1959-inə sorədə parlamenti üzv bıə. 1979-1990 soronədə Dıjdə Britaniya rəhbər bıə. Şəxsi mılkiyyəti tərəfdar bıə. 1982-inə sorədə Dıjdə Britaniya ləşkəri bo Folklendi ozod kardero bə de Arqentina canqi viğandəşe. Dı qilə əğılış heste. 8 aprel 2013-inə sorədə mardə.