Bə mətni dəvarde

Martinika

Сe Vikipediá

Martinika (fr. Martinique [maʀtiˈnik], Kreol. Matinik və ya Matnik)-Karib dıyoədə Qədə Antil arxipelaqon aid buə qıle səku.Bə Firangiston aide.Martinika ğədim sakinon ey “Zizəbıkə səku-Madinina votəşone”.Im səku bənə Firangiston kəfşəni bə Avropə ibemon inteqrasiəş kardə.

Coğrafiyaş

Martinikə səku Atlantik okeaniədə, Karib dıyo hevzə aid Qədə Antil arxipelaqi aid buə Dominikən Respublikəku 25 km nısoədə, Sent-Lusiyəku 37 km bə xərem vırəbedə.Səku dırozəti 73 km, pani 39 km-e. Dıyokəno dırozi təxminən 250 km-e.Səku dı Parisi arə məsafə 6850 km-e.Səku bə bandə silsilə molike.İyo 1397 m bılndiətiə molik Mon Pele(fr. Montagne Pelée — Kəçələ band) vulkani vırəbedə.

İqlimış

Bə tropikə həvo molike.Voşə mevsim iyuniku detsə oktyabri dəvom kardə.Xəremış rutubətin buə zənqin çimənə dimi molike.Nısoədə isə əksinə ğorəğəti iən i vey turist infrastruktron molike.Yanvər fervrələ manqondə həvi tempratur 21 °C-27 °C, avqust-sentyabə manqonədə isə 24 °C-30 °C-e.Vovoşinə rúžon ášmárd fevralədə 12, iyulədə isə 22-e.Ovi hənurti iyul-oktyabrədə 28 °C, fevralədə isə 26 °C-ku bəyji bedəni.İyun inən noyabrə manqonədə tufaninə həvo şəraiti molik be zınedə.