Bə mətni dəvarde

Mišn Vjeho

Сe Vikipediá
Cy AIŠi xəritə

Mišn Vjeho (Mission Viejo) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Kalifornijə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri 1980-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 46,939 km²-e. Əholiš 93 305 nəfəre.