Bə mətni dəvarde

Miž

Сe Vikipediá

Miž — ce insonon mijonədə ve əhəmijətyš heste. Miži i gylə ce davləti ǧanunon ne, əcəj bəpeštə ce Cəmijjəti ǧanunonən tənzim kardedən. Be miži inson yštə žimoni sərost karde nibəzne.