Bə mətni dəvarde

Moldorəti

Сe Vikipediá
Pəsə gələ, Ajdaho štat, AIŠ

Moldorəti — dij maši sahəje, kom dij-mašə həjvonon perosnijedə bo moldorətijə ərzəǧon istehsol kardejro.