Məskova

Сe Vikipediá
(Moskva cyjo adres ovaxtə byə)
Syə məjdoni vədə

Məskova[1] (urus. Москва) — Urusijəti pajtaxte.

Dynjo ən jolə šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri 1147-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 2511 km²-e. Əholiš 12 miljone.

Moskvə ce dynjo ən jolə šəhəron syrədəje. Vevinə fabrik-zəvodun, 6 ajroport, sagləku ve handə vyron, muzejon, teatron, tarixi vyron, məjdonon hestin by šəhərədə. Moskvədə cənədə millətədə odəmon mandən, handən, ko kardən. 11 979 529 (2013) odəm žijedə. Oxonə vaxtonədə postsovet məkonədə byə ovaxtətijon Moskvəkun dəvardə bəni. Syvoj tožə binon, kafejon, restoranon, xyjzon-istirohət mərəngon pevylo bejdə šəhərən yštə əsos simoš ogətəše. Ce bynovrə hələ XVI əsrədə noə byə gyrdulə plan, ce Moskvə ču šatə roon, šəhəri məhəllon dyjəndyku čo kardə kavujə sahon, kanə məhələ ǧədimə dongun daš žəj byəni mandedə. Navko šəhəri təjlijə kəvšənon bə vyron tyniku tožə rəjonon, kavujə parkon, suni višon dənunə bedə. Moskovə həmən ce dynju ən boholijə šəhəron syradə cand sore iminə jainki Tokijoku bəpešt dyminə vyrə gətedə. Šəhər Ursijət və Avrasijədə gylə jolə sijosi, iǧtisadi de gylən elmi mərkəze. Forbes 2013-i gornə, Moskvədə dynjo miljərderon ən jolə ičma heste.

Avropə pajtaxton

AfinaAmsterdamAndorra la VeljaAnkaraAstanaBokuBelgradBerlinBernBratislavaBrusselBudapeštBuxarestDublinHelsinkiJerevənKišinjovKijevKopenhagenLissabonLondonLuksemburgLjubljanaMadridMinskMonako VillMəskovaNikosijəKobəsonə LefkošaOsloParisPodgoritsaPrahaPrištinaRejkjavikRigaRomaSan-MarinoSarajevoSkopijeSofijaStokholmTallinnTbilisiTiranaVadutsVallettaVaršavaVatikanVilnusVijanaZagreb

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Пирейко Л. А. «Талышско-русский словарь. Толышә үрүсә лүғәт». 1976, c. 140