Bə mətni dəvarde

Muəmmar Kəddafi

Сe Vikipediá

Muəmmar Kəddafi (معمر القذافي ‎‎ 1942-2011) — ce Livijə kišvəri 40 sor prezident be.

Biogrəfijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Liviya Sirt şəhərədə bə dınyo omə. Əçəy xeyzon beçiz bıə. Liviya Benqazi şəhərədə peşı bəyən Dıjdə Britaniyədə hərbi məktəbış handəşe. 1 sentyabr 1969-inə sorədə kral İdrisi ıştə taxtədə eğandəşe. 1969-2011-inə soronədə çı Liviya prezident bıə. Hakimiyyətədəbə soronədə de Misiri, de Çadi čang kardəşe. Hakimiyyətə bə soronəd de həşinıştə davləton vəynə bə. De Amerika İbə Devləton yəndıku noroziyətişon bə. 2011-inə sorədə cəmaat bə Kəddafi vəynə mitinqon kardəşone. Əvon çe Kəddafi hakimiyyətiku şe tələb kardedəbin. Tikəy bəpeştə ım mitinqon bə dılə čangi ovaştin. Muxalifət de NATO koməqi ım čangədə bardışe.

Kyštej[sərost bykə | kodi sərost karde]

20 oktyabr 2011-inə sorədə Kəddafi kıştşone.

Kəddafi 7 qılə əğılış hestbe. Čangədə 3 qılə zoəş marde.