Mustafa Kamal Atatyrk

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Atatyrk

Atatyrk (Mustafa Kemal Atatürk 1881-10 noyabr 1938). Isətnə Turkiyə ofayə kardəkəse. Çe Turkiyə 1-inə prezident bıə. Əçəy millət dəqiq zıne bedəni. Osmanli ləşkərədə ko kardəşe. Bə Osmanli imperiya vəynə bıə. Cohilə tırkon nez bıə. İminə dınyo canqədə canq kardəşe. 29 oktyabr 1923-10 noyabr 1938-ədə çe Turkiyə prezident bıə.