Muzej

Сe Vikipediá
Çe Ermitaj muzyei dılə

Muzey (μουσεῖον ). Yunanon sıxane. Məhnəş çe Muzi kəy. Sıftə muzey voteyədə ekspananton bə nəzər səydəbin. XVIII-inə sasoriku bə muzeyi dılə ekspanaotn i vırədə nuşo kardə vırəyən dəşe. XIX -inə sasoriku muzeyonədə elmi-tədqiqiaton bin. XX-inə sasoriku muzeyonədə elmi-pedaqoji kon bino bin.