Bə mətni dəvarde

Nənof

Сe Vikipediá
Nənof

Nənof[1], nənuf[2] — širə i myddət ha kərə 15 g pešomesə, aki gəte və bəste, məse ǧabilijəti vej bakaj.

Nənofi ovi itkə syrkə ziod karde bəpeštə pešome, insoni dylədə xunšeon ogətdə. Sədožiku bənə syžyǧi bə təvil noədə doži byridə. Ym syžyǧ čəvi ordədə hozy bansə, təsiryž vey bəbe.

Ženon šytədə pandomə sinəsə nənofi syžyǧ noədə,pandom okoridə.Nənof mədə koy zumand kardə, həzmi prosei rə bəsə vardə, hycgyryǧi ogətedə.

Dandon dəžə kəs nənof bycuo dandonədož bamande.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. F.F. Əbbaszodə. Urusə-tolyšə luǧət. - Moskva. s 223. - 2011
  2. Pireйko L. A. «Talışsko-russkiй slovarь. Tolışə ürüsə lüğət». 1976, c. 291