Bə mətni dəvarde

Nəsr

Сe Vikipediá

Nəsr çı ədəbiyoti 2 formanəda qıləye. Nəsrədə cümlon oxo bənə nəzmi həmqafiyə omedə ni. Xəlqi qəv ədəbiyyotədə nəğlon bə nəsri aide. Bə nəsri müəllifi nıvıştəkəs votdən. Hekayon, romanon, pyeson, novellon həmmə nəsrin. Pyeson bə teatri qoroş nıvıştən. Novellon oxo çko obərəxe zıne bedəni.