Bə mətni dəvarde

Nazran

Сe Vikipediá
Çe Nazrani qerb

Nazran (Nazranь, Nána-Naьsare) — Çe Ursiyəti şəhəronədə qıləye. Çe İnquşetiya poytaxt bıə. Im şəhəri 1781-inə sorədə bino kardəşone. Əhaliş 105 həzoye. Əraziş 80 km²-e.