Bə mətni dəvarde

Nikolae Caušesku

Сe Vikipediá
Nikolae Çauşesku

Nikolae Caušesku (Nicolae Ceauşescu 26 yanvar 1918-25 dekabr 1989). Rumıniya diyədə bə dınyo omə. Əçəvon xeyzonədə 10 qılə əğıl hestbe. 11 sinnədə əv çe diku bə Buxarest omedə. Iştə hovə tonko jiyedə. Əv Buxarestədə nınqəğab düte umutedə, nınqəğab dütəkəs ko kardedə. 1932-inə sorədə əv bə Komunist partiya dəşedə. 1933-1934-inə soronədə əy çe Kommunist partiya dəşe qoroş qətedən. Çe Ruminya sirin polis əy təhlükənin səlo doydə. 1940-1943-inə soronədə əy ijən qətedən. Çauşesku 1947-inə sorəd çe Rumıniya di kon nazir bedə. 22 mart 1965-ədə əy çe Rumıniya rəhbər səçınyedən. Det bə marde Rumıniya rəhbər bedə. Hakimiyyətədə bə soronədə əv çe macaron əyaləti rınə kardedə. Əv ıştə rəhbərəti soronədə diktator be. Çauşesku vaxtədə Rumıniyə davlət borc ni be. 1989-inə sorədə bəçəy vəynə inğilab be. 25 dekabr 1989-ədə əy dəçəy jeni kıştşone.