Bə mətni dəvarde

Nju-Jork (štat)

Сe Vikipediá
Cy Nju-Jorki parcəm

Nju-Jork (New York) — cy Amerikə Ibyə Štaton štatonədə gyləje.

Pajtaxtyš Olbanije. Əroziš 141300 km²-e. Əholiš 19,465 miljone.