Bə mətni dəvarde

Nopegət:Sierra Leone

Səhifə myndəričot dastrəs ni bə čo zyvononədə.
Сe Vikipediá

Can you add some more information like area, population, capital?Genghiskhan (talk) 09:01, 8 April 2013 (UTC)