Bə mətni dəvarde

Orenburg

Сe Vikipediá
Cy Orenburhi parcəm

Orenburg (Orenbúrq) — cy Urusijəti šəhəronədə gyləje. Ym šəhəri 1743-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 650 həzoje. Əroziš 259 km²-e.