Ovə polo

Сe Vikipediá
Ovə polo

Ovə polo — Im olimpiya vərzışe. Im vərzış komanda hənəke. Ovi dılədə hənək kardedən. Im vərzış XIX sasorədə ofayə bıə. 1900-inə soriku olimpiya vərzışe. 2000-inə sorədə jenon ovə poloyən bə olimpiya proqram dənoaşone. İyo əsas məğsəd ləpi bə rəğibi bə dənoye.