Ozərboycon Devlət Nati Akademiyaədə terrori hodisə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Neft Akademiya divo 30 Aprel 2009 terror hadisəku bəpeşt

Ozarboyjon Devlət Neft Akademiyaədə terror hadisə — 30 aprel, 2009-nə sorədə Ozarboyjon Devlət Neft Akademiyaədə bıə xuninə ğətl hadisə. In kütləvi ğətlədə 12 şəxs kıştə bıə. Ğırbonon aradə tələbəon, müəllimon, xidmətkoron bıən. In terror hadisəədə Ozarboyjoni Daxili Koon Nazirəti tərəfo rəsmən Qurcistoni vətəndaş etnik Ozarboyjonıj Fərda Qədirov qınokor hisob bedə. Rəsmi məlumatədə vote bedə ki, Fərda Qədirov 30 Aprel 2009-nə sorədə maştəvo bə Akademiya dəşə və bəştə nav ki omə bəy otəş okardəşe. İstintaği nəticədə əvən məlum bıə ki, ın terror hadisəədə bə erməni milləti mənsub Qurcitani vətəndaş Mardun Gumaşyani ən iştirakış kardə. Məlume ki, terrorist Fərda Qədirov bə 25 odəmi qullə ğandəşe, əçəvonku 13 kəsi jimoni xılos karde mumkun bıə, amma 12 xonəxo mardə. Fərda Qədirovən ıştənış kıştəşe. Bə istintaği məlume ki, Fərda Qədirov ğətlədə çı Markarov təponcəku istifadəş kardə. In terror hadisə Ozarboyjoni cəmiyyətədə bə şoki səbəb be. Hadisə ğırbonon: Universiteti Əməkdaşon

Kıştə bəyon siyohi[sərost bykə | kodi sərost karde]

NPF Təvəllud Vəzifə
Ramiz Xəlili zoə Abdullayev 1940 Kafedra müdiri
Tamilla Zülfüqari kinə Əzizova 1951 Labaratoriya müdiri
Məcnun Abdulvahidi zoə Vahidov 1946 Miəllim
Şəfa Afəti kinə Məmmədova 1978 Laborant
Ayna Abbasquli kinə Qurbanova 1957 Bə akademiya şıt məhsulon vardə jen
Ayaz Cavanşiri zoə Bağırov 1988 Tələbə
Ceyhun Sakiti zoə Aslanov 1988 Tələbə
Emin İmaməli zoə Abdullayev 1989 Tələbə
Ruslan Cəfəri zoə Babaşov 1990 Tələbə
Savalan Allahverdi zoə Cabbarov 1987 Tələbə
Taleh Tariyeli zoə Məmmədov 1988 Tələbə
Yusif Telmani zoə Bəndəliyev 1989 Tələbə

İstinodon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Xarici dəvardon[sərost bykə | kodi sərost karde]