Pəšto zyvon

Сe Vikipediá
Pəšto zyvon
Səhejə nom: Pəšto
Kišvəron: Afǧanistan
Məholon:
Rəsmi status: Ironi zyvonon de ədəbijoti Akademijə
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard:
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə xyjzon
Hind-Avropə Xyzon
Hind-Ironi xol
Ironi grup
Nyvyštəj: farsi
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97: afg 650
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: pt
Dijəkə: Zyvonon

Pəšto zyvon — ce Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironi zyvonon grupi aid bıa zyvon.