Pəjdo byə immun nyrəse sindrom

Сe Vikipediá
PINS

Pəjdo byə immun nyrəse sindrom, PINS (AIDS) — ce ən təhlukəninə noxəšijonədə gyləje. Ym noxəši 5 ijun 1981-inə sorədə okardə byə. Ym noxəši de xuni ro dəvardedə. Ce ym noxəši de šyt doj, činsi əloǧə, de darzəni, noxəšinə odəmiku xun səj dəvardedə. Ce ym noxəši myoličə ni.