Bə mətni dəvarde

Pakistan

Сe Vikipediá
Ce Pakistani parcəm

Pakistan (Pakistan) — ce Asijə kišvəronədə gyləye. 14 avgust 1947-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvononyš urdu de ingilisi zyvononin. Əroziš 803 940 km²-e. Əholiš 183 miljone. Pojtaxtyš4 Islamabade.

Numunə:Asiyə kişvəron