Bə mətni dəvarde

Pirr

Сe Vikipediá
Cy AIŠi xəritə

Pirr (Pierre) — cy AIŠi šəhəronədə gyləje. Cy Nyso Dakota pajtaxte. Ym šəhəri 1880-inə sorədə bino kardəšone. Əroziš 33,9 km²-e. Əholiš 13 həzoje.