Bə mətni dəvarde

Pol Pot

Сe Vikipediá
Pol Pot

Pol Pot (1925—1998) — Kamboca rəhbər byə. Kambocadə bə dınyo omə. Fyrəngystondə handəše. 1953-inə sorədə bə Kamboca ogardəše. 1976-1979-inə soronədə ce Kamboca rəhbər byə. Odəmon dizzu kuc karde məcbur kardəše. Hakimijətədə bə soronədə ve odəmon kyštəše. 1979-inə sorədə ce Vjetnami ləškər əj ce vəzifəku eğandəše. Peš hakimijəti əv det bə marde višonədə čang kardəše. 15 aprel 1998-inə sorədə mardə.