Put

Сe Vikipediá
Put

Put[sərost bykə | kodi sərost karde]

Put (lat. Aquila) - Çe vəşyənə pərəndon ən dıjdə qıləy. Çe puti poron ranq tınd xakiye. Tıkış dıjd, ranqış siyoy, səpenə tıkış saru şate. Sə ranq qədəy ruşine. Çe puti kəşon dırozi 110-120 sm bedə. 5-7 kq omedə. Put əsosən bandədə ve bedə. Dıjdə put pəsiyan barde zınedə. Put zəj, həvuş, lus, şəğol, rıvosən qətedə hardedə. Ve barzədə pəredə. Put zəminədə, rıjonədə iyan doonədə lonə qətedə.

Tispiron[sərost bykə | kodi sərost karde]