Rəšid Behbudov

Сe Vikipediá

Rəšid Behbudov (Rəšid Məčid oǧlu Behbudov; 14 dekabr 1915 — 9 ijun 1989) — cy Azərbojčoni hanandə byə. 1933-inə sorədə əv bə texnikum dəšə. Əv bə ve kišvəronədə konsertonšon doəše. Ve zyvononədə mahne handəše. Tolyšə zyvonədə handəše. Əj 1943-inə sorədə bə "Aršyn mal alan" fimi kəšəšone.