Bə mətni dəvarde

Račiv Gandi

Сe Vikipediá
Račiv Gandi

Račiv Gandi (Rajiv Gandhi; 1944-1991) — cy Hindystoni 7-inə jolə nazir byə. Cy Indira Gandi de Feroz Gandi zoəj, cy Čəvahirləl Nehru nəvəj. Hindystonədə bə dynjo omə. Dyždə Britanijədə handəše. Bə sijəsət həvəsyš bə ni. 1984-inə sorədə əj cy Hindyston Milli Kongresi sədr səcynjəšone. 31 oktjabr 1984 — 2 dekabr 1989-inə soronədə cy Hindystoni jolə nazir byə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]