Reza Šah Pəhləvi

Сe Vikipediá
(Reza Şah Pəhləvi cyjo adres ovaxtə byə)

Reza Šah Pəhləvi (15 mart 1878 - 26 iyun 1944). Çe İroni podco Muhəmməd Reza Pəhləvi pıəy. Çe İroni podço bıə. Pəhləvi xeyzoni 1-inə şah bıə. 15 mart 1878-inə sorədə Mazandaranədə bə dınyo omə. 1925-inə sorədə de inqilabi bə hakimiyyət oməy. 1925-1941 çe İroni podço bıə. Hakimiyyəti boştə zoa Muhəmməd Reza Pəhləvi doaşe.