Muhəmməd Reza Pəhləvi

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Muhəmməd Reza Pəhləvi (1919-1980 محمدرضا پهلوی ). Çı İroni podco Reza Şah Pəhləvi zoay. Çı İroni podço bıə. Pəhləvi xeyzoni 2-inə şah bıə. 26 oktyabr 1919-inə sorədə Tehronədə bə dınyo omə. Bə vaxti əçəy pıə çıe İroni ləşkərədə ko kardedəbe. 15 dekabr 1925-inə sorədə əçəy pıə Reza xan inğilabış kardışe. De ım inğilabi əçəy pıə Qacaron taxtədə eğandışe, ıştən çe İroni şah be. 1936-1938-inə soronədə hərbi məktəbış handışe. Əçəy 22 sinnış beyədə 26 sentybar 1941-inə sorədə əv çe İroni şah bedə. Dıminə dınyo canqədə əv çe Sovet İbemoni. Amerika İbə Devləton nez bıə. 1979-inə sori 11 fevralədə əy çe taxtiku eğandedən. 27 iyul 1980-inə sorədə əv çe Misiri Qahirə şəhərədə mardə. 3 kərə kəxıvand bıə. 3 qılə kinə 2 qılə zoəş hesbe.