Bə mətni dəvarde

Muhəmməd Reza Pəhləvi

Сe Vikipediá
Muhəmməd Reza Pəhləvi

Muhəmməd Reza Pəhləvi (1919—1980; محمدرضا پهلوی ) — cy Ironi podco Reza Šah Pəhləvi zoaj. Cy Ironi podco byə. Pəhləvi xejzoni 2-inə šah byə. 26 oktjabr 1919-inə sorədə Tehronədə bə dynjo omə. Bə vaxti əcəj pyə cy Ironi ləškərədə ko kardedəbe. 15 dekabr 1925-inə sorədə əcəj pyə Reza xan inğilabyš kardyše. De ym inğilabi əcəj pyə Gacaron taxtədə eğandyše, yštən cy Ironi šah be. 1936—1938-inə soronədə hərbi məktəbyš handyše. Əcəj 22 sinnyš bejədə 26 sentjbar 1941-inə sorədə əv cy Ironi šah bedə. Dyminə Dynjo čangədə əv cy Sovet Ibemoni. Amerikə Ibyə Štaton nez byə. 1979-inə sori 11 fevralədə əj cy taxtiku eğandedən. 27 ijul 1980-inə sorədə əv cy Misiri Kahirə šəhərədə mardə. 3 kərə kəxyvand byə. 3 gylə kinə 2 gylə zoəš hesbe.