Robert Fišer

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Robert Fišer

Robert Fišer (Robert James «Bobbi» Fisčher 9 mart 1943 — 17 janvar 2008) — ce dynjo ən zumandə šahmatvonədə gyləj byə.

Ce Amerika Ibyə Štaton čikago šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj inə jəhudi, pyə alman byə. Əv 15 sinniku məktəbyš šodoəše de šahmati məšğul byə. Əv 2004-inə soriku Islandijədə žimon kardəše. 17 janvar 2008-inə sorədə ce Islandijə pajtaxt Rejkjavikədə mardə.