Bə mətni dəvarde

Robert Fišer

Сe Vikipediá
Robert Fišer

Robert Fišer (Robert James «Bobbi» Fisčher; 9 mart 1943 — 17 janvar 2008) — cy dynjo ən zumandə šahmotəvonədə gyləj byə.

Cy Amerika Ibyə Štaton Cikago šəhərədə bə dynjo omə. Əcəj inə jəhudi, pyə alman byə. Əv 15 sinniku məktəbyš šodoəše de šahmotə məšğul byə. Əv 2004-inə soriku Islandijədə žimon kardəše. 17 janvar 2008-inə sorədə cy Islandijə pajtaxt Rejkjavikədə mardə.